Csoport

Stadtbahn B-kocsi Düsseldorfban

Újítások a Ruhr-vidéken

Az 1950-es évekre a Ruhr-vidéken is megjelent az igény a közösségi, elsősorban a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére. Erre a kihívásra két új ötlettel reagáltak - az eredmény nem tökéletes, de sok más terület számára előremutató lett.
Rathaus Essen

A Ruhr-metró

A lehető legrosszabbkor kezdtek bele a Ruhr-vidék gyorsvasútjának kiépítésébe. Az eredmény egy alacsony kihasználtságú, átjárhatatlan közlekedési hálózat, amelynek szinte minden négyzetméterén látszik, hogy ezt eredetileg nem így gondolták.
Amikor az egykori kohó helyén megnyíló új városközpont közlekedését tervezték, az oberhauseni városvezetők mertek nagyot álmodni. Az eredmény egy kiemelt tömegközlekedési folyosó lett – és drasztikus emelkedés az utasszámok terén.

Oberhausen története tipikus a Ruhr-vidéken. 1870-ig még a tízezret sem érte el a népesség, aztán a nehézipar felvirágzásával a századfordulóra 40 ezer, az első világháború idejére 100 ezer lakosa lett a városnak, 1950-re pedig a 200 ezret is átlépte. A város lakossága 1963-ban volt a csúcsponton, akkor 260 ezren éltek itt.

Majd véget ért az acélkorszak, és Oberhausenből is megindult az elvándorlás. Több Ruhr-vidéki társához hasonlóan Oberhausen is újjá tudott születni, új munkahelyek jöttek létre a szolgáltatási szektorban, így a lakosságszám csökkenése lelassult. Ma 210 ezren laknak Oberhausenben, ez évente egy-kétezerrel csökken.

Sok Ruhr-vidéki társához hasonlóan Oberhausen is három korábbi településből olvadt össze. Nem volt ez teljesen harmonikus, mert a dinamikus népességnövekedés idején a korábban kihasználatlan területekért rendszerint ölre mentek a szomszédos városok. Oberhausennek is folyamatos határvitái voltak Bottroppal és Essennel is, ami egyes településrészek ide-odacsatolásában is visszatükröződött. 1929-ben rendeződött a helyzet, azóta a város három kerületből áll: Alt-Oberhausen, Sterkrade és Osterfeld, rendre körülbelül 90, 80 és 40 ezer lakossal. Alt-Oberhausen a Rajna-Herne csatorna déli, a másik két településrész pedig az északi oldalán található.

A nehézipar hanyatlása városképi tényezővé is vált: meghatározták a várost a pusztulófélben lévő egykori iparterületek. Ezért az 1990-es évekre egy új városfejlesztési koncepciót dolgoztak ki, amelynek egyik kiemelt eleme, hogy az egykorvolt kohászati üzem helyén egy új városközpontot alakítanak ki, sportpályákkal, irodaépületekkel, bevásárló- és szórakoztatóközpontokkal. Az elnevezéssel nem sokat vacakoltak: Oberhausen Neue Mitte, azaz kb. Új Központ (szó szerint Új Közép).

A kialakított út
A kialakított út
A kialakított út

A terület tömegközlekedési ellátását a meglévő, ám a kohászat megszűnése után kihasználatlanul álló iparvágány segítségével képzelték el. No, nem vasúton, mert az egyrészt korlátozott felhasználhatóságot eredményezne, másrészt nem is nagyon fedte volna le az utazási igényeket. A nyomvonalat viszont felhasználták, az egészet két forgalmi sáv szélességben leaszfaltozták, így alakítva ki egy utat Alt-Oberhausenből a Neue Mittéhez, majd a csatornán át Osterfeldbe, és onnét Sterkradébe. Az új út 1996-ban készült el.

Erre az új útra azonban a személygépkocsikat nem engedték be, kizárólag a közforgalmú autóbuszok használhatják. Mivel egykor ez egy forgalmas iparvágány volt, nincs egyetlen szintbeli kereszteződése sem, így az autóbuszok zavartalanul közlekedhetnek, biztosan nem kerülnek torlódásba, és nem veszthetnek jelzést a lámpáknál sem. Az útvonalon egyetlen jelzőlámpa van, az MAN-Turbo megállónál – ezt nem érintette a régi vasút, és a csomópont szintben elválasztott kiépítése nagyon drága lett volna.

A buszfolyosó megállói
A buszfolyosó megállói
A buszfolyosó megállói

Oberhausen legfőbb közlekedési csomópontjai, a környék legtöbb városához hasonlóan, a vasútállomásokhoz kapcsolódnak: Oberhausen Hauptbahnhof és Sterkrade állomások előtt vannak a legfontosabb buszmegállók. Az új útvonal ezt a két állomást köti össze, Neue Mitte érintésével. Azonban mindkét végén több buszjárat is továbbhalad a város külső részei felé, ezek a járatok átszállásmentes kapcsolatot kínálnak Oberhausen legnagyobb részéről a többi városrészbe és a Neue Mittéhez. Sőt, két ponton (Lipperfeld és Olga-Park megállóknál) leágazás is létesült, egyes buszjáratok itt elhagyják a buszkorridort, hogy így tárjanak fel több területet. Mivel Neue Mitte a két említett megálló közt van, így azt minden járat érinti.

Persze megtehették volna, hogy ezen a vonalon valamely kötöttpályás közlekedési eszközt hoznak létre, az azonban átszállási kényszereket teremtett volna, amit a buszos megoldással sikerült elkerülni.

De kerültek sínek is az aszfaltba. Oberhausenben ugyan már több, mint húsz évvel korában (1974) megszüntették a villamost, erre az alkalomra azonban a szomszédos Mülheimből átvezették ide a 112-es járatot, előbb Mülheimből a Hauptbahnhofhoz, majd végig a teljes tömegközlekedési folyosón Sterkradéig. 2004-ben a villamost Sterkradén túl is meghosszabbították még. A jelentősen meghosszabbított 112-esbe a mülheimi MVG közlekedési vállalaton kívül az oberhauseni STO.AG is ad járműveket. Ezért a 6 kocsiért azonban nem érte volna meg fenntartani egy teljes kiszolgáló-infrastruktúrát, így ezeket is Mülheimbe állomásították, az MVG kocsiszínében végzik a teljes fenntartásukat is.

Mülheimi (sárga) és oberhauseni (zöld) villamos
Mülheimi (sárga) és oberhauseni (zöld) villamos
Mülheimi (sárga) és oberhauseni (zöld) villamos

Érdemes megfigyelni a képeken, hogy a vonal nagy részén a villamos felsővezeték-tartó oszlopait is szokatlan módon építették meg. Ezek stílusukban megfelelnek a megállók építészeti elemeinek.

Az így már többfunkciós tömegközlekedési folyosó a Hauptbahnhof elől indul. Alt-Oberhausenben egy bevágásban halad, majd Lipperfeldnél egy felüljárón keresztezi a vasutat.

Az alt-oberhauseni szakasz
Az alt-oberhauseni szakasz
Az alt-oberhauseni szakasz

Ezután végig emelt pályán halad, részben töltésen, részben viadukton. A következő megálló Neue Mitte, ahol egy, a többitől stílusában nagyon eltérő, szinte már extravagánsnak nevezhető megálló is kiépült. A pálya nagyrészt betonlábakon állva keresztezi a területet, csak a megállónál foglal egy nagyobb helyet a talajon, így nem választja szét az új városközpontot, és a járművek is akadálytalanul haladhatnak, szinte mintha egy metróval utaznánk.

Neue Mitte
Neue Mitte
Neue Mitte

Ezután átmegy egy új hídon a Rajna-Herne csatorna felett, a következő megálló az Olga-Park, itt több vonal is leágazik – azért még marad olyan is, ami továbbmegy. Ezek elérkeznek Eisenheim városrészbe (ez Osterfeld kerületben fekszik). Itt a lakóterületet is ellátják egy megállóval. Ezután következik az MAN-Turbo, majd tovább, ismét védett pályán egészen Sterkrade állomásig, ahol több irányba szétágaznak a járatok.

Eisenheim
Eisenheim
Eisenheim

Az oberhauseni tömegközlekedési folyosó hatékony, ámde rugalmas közlekedési lehetőséget biztosít a városban, összeköti a három városrészt, feltár lakóterületeket és az új, Neue Mitte városközpontot. A létrehozása feletti örömöt némiképp csorbítja, hogy (a többi városrehabilitációs beruházás mellett) valószínűleg szerepe volt abban, hogy Oberhausen a 2010-es évek elejére Németország legeladósodottabb városa lett (egy főre számítva), és csak az észak-rajna-vesztfáliai kormány beavatkozása mentette meg a csődtől. Persze egy igazi metró, de legalább Stadtbahn se lett volna olcsóbb. Ezt viszont szeretik az utasok: a létrehozása óta 50 százalékkal nőtt meg a közösségi közlekedés utasszáma Oberhausenben.

A másként meg nem jelölt képeket a szerző készítette. 

Creative Commons Licenc
Ezen mű szerzője Németh Attila, és a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.
Based on a work at http://attus.hu

Azok a képek, amelyek forrása külön meg van jelölve, az ott megadott feltételekkel használhatóak fel.