Adatvédelmi nyilatkozat

Az attus.hu weboldal a felhasználók személyes adatait semmilyen formában nem tárolja vagy dolgozza fel. 

Az attus.hu weboldal kizárólag tartalmakat közöl, a felhasználók szokásait nem követi, adataikat sem maga nem tárolja, sem harmadik fél részére át nem adja. A weboldalon csak technikai jellegű, a felhasználók azonosítására vagy szokásaik közvetésére nem alkalmas cookie üzemel. Harmadik féltől származó cookiekat a weboldal egyáltalán nem alkalmaz. 

Az attus.hu weboldal a W3Host Bt. szerverein üzemel. A weboldal üzemeltetője a W3Host Bt.-től webhosting szolgáltatást rendelt meg, vele szolgáltató-ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot nem ápol. A webhosting-szolgáltató által tárolt adatokról a W3Host Bt. ad fevilágosítást.