Csoport

dscf9872.jpg

Graf-Adolf-Platz
Graf-Adolf-Platz

sdhc2_img_02285.jpg

Vareo motorvonat
Vareo motorvonat

dscf9299.jpg

Markgrafenstraße
Markgrafenstraße

dvd2_img0797.jpg

Dortmund Remydamm
Dortmund Remydamm
Düsseldorf Hauptbahnhof
Düsseldorf Hauptbahnhof

Csatolt B-kocsi Düsseldorf Hauptbahnhof állomáson

Dátum: 
2007. aug. 1.