Csoport

img_20170408_105850.jpg

Pasaj Basarab
Pasaj Basarab

img_20170408_112208.jpg

Gara de Nord buszmegálló
Gara de Nord buszmegálló

img_20170408_102008.jpg

U.R.A.C. villamos a Piața Unirii végállomáson
U.R.A.C. villamos a Piața Unirii végállomáson

img_20170408_102512.jpg

Piața Unirii 1
Piața Unirii 1

img_20170408_103411.jpg

M1/M3, Piața Unirii
M1/M3, Piața Unirii
Átszállás Basarab állomáson
Átszállás Basarab állomáson
Dátum: 
2017. ápr. 8.