Csoport

201706_cr400bf-5001_at_shanghai_hongqiao_station.jpg

CR400BF-5001 Shanghai Hongqiao állomáson
A Wikiről (letöltve: 2018. feb. 16.)
CR400BF-5001 Shanghai Hongqiao állomáson

china_railways_crh_passing_through_lianjiang_county.jpg

Viadukt Linjianban
A Wikiről (letöltve: 2015. dec. 27.)
Viadukt Linjianban

23142507964_f5a80a4b87_o.jpg

Lassítás
Mitch Altman képe a Flickrn (Letöltve: 2015. dec. 28.)
Lassítás

9212067179_4c7b17690b_o.jpg

Peking napnyugtakor
Jens Schott Knudsen képe a Flickrn (Letöltve: 2015. dec. 25.)
Peking napnyugtakor

crh380bl_near_houshan2cwuxi.jpg

CRH380BL
A Wikiről (letöltve: 2015. dec. 28.)
CRH380BL
Shanghai Hongqiao
Shanghai Hongqiao
A Wikiről (letöltve: 2015. dec. 27.)

Shanghai Hongqiao vasútállomás váróterme.

Dátum: 
2010. aug. 2.