Halle Neustadt
Halle Neustadt

Vonat Halle Neustadt felszín alatti állomásán