Gőzmozdonyos vonat Ilfeldben
Gőzmozdonyos vonat Ilfeldben
Dátum: 
2017. már. 5.