Csoport

dvd3_img_1005.jpg

Milano Nord Cadorna
Milano Nord Cadorna

dvd3_img_1018.jpg

A LeNord egy idősebb szerelvénye Cadornán
A LeNord egy idősebb szerelvénye Cadornán

treno_tsr_livrea_trenord.jpg

A TreNord TSR motorvonata
A Wikiről (letöltve: 2015. aug. 27.)
A TreNord TSR motorvonata

dvd3_img_1125.jpg

Suburbano és Metro
Suburbano és Metro

dvd3_img_1119.jpg

S-mentes tábla Certosán
S-mentes tábla Certosán
Milano - mappa passante ferroviario
Milano - mappa passante ferroviario
A Wikiről (letöltve: 2017. szep. 9.)

A Passante térképe