Csoport

j21_813_bf_chemnitz_hbf2c_bo-strab-gleise.jpg

Villamosok a Hauptbahnhofon
A Wikiről (letöltve: 2015. júl. 13.)
Villamosok a Hauptbahnhofon

s_haltepunkt_chemnitz_harthau_2009.jpg

S Haltepunkt Chemnitz Harthau 2009
A Wikiről (letöltve: 2015. júl. 13.)
S Haltepunkt Chemnitz Harthau 2009

karl-marx-stadt_weststrac39fe2c_et_322.jpg

Karl-Marx-Stadt Weststraße, ET 322
A Wikiről (letöltve: 2015. júl. 13.)
Karl-Marx-Stadt Weststraße, ET 322

1-00_bf_ch_hbf_cb2c_et_605_28er29.jpg

Variobahn Chemnitzben
A Wikiről (letöltve: 2015. júl. 13.)
Variobahn Chemnitzben

citylink_villamos_mittweida_allomason

Citylink villamos Mittweida állomáson
A Wikiről (letöltve: 2017. júl. 18.)
Citylink villamos Mittweida állomáson
Chemnitzi villamosok 1914-ben
Chemnitzi villamosok 1914-ben
A Wikiről (letöltve: 2017. júl. 17.)
Dátum: 
2016. nov. 1.